نحوه واردات اسب در ایران
کاهش چشمگیر واردات اسب در سه سال گذشته تک سمیان
کاهش چشمگیر واردات اسب در سه سال گذشته

قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهادكشاورزی، سیاست این وزارتخانه را تقویت تولید داخلی و تباردار كردن اسب ایرانی عنوان كرد و گفت: طی سه سال گذشته واردات اسب 75 درصد كاهش یافته است.