نحوه پرورش زنبورعسل
گونه و نژاد زنبور عسل صنعت زنبورعسل
گونه و نژاد زنبور عسل

کوچک ترین گونه زنبور عسل هست که انتشار آن در قسمت غرب کره زمین از عمان و جنوب ایران (جنوب استان های کردستان و فارسی استان های خوزستان، بوشهر هرمزگان) شروع و تا شرق کره زمین یعنی اندونزی ادامه دارد این زنبور فقط یک شان می سازد که ۲۵ تا ۳۵ سانتی متر عرض و ۱۵ تا ۱۷ سانتی متر طول دارد این زنبور یکی از مهم ترین حشرات گرده افشان در جنوب ایران هست.

پرورش زنبور عسل موثر در گسترش گیاهان دارویی و تثبیت خاک صنعت زنبورعسل
پرورش زنبور عسل موثر در گسترش گیاهان دارویی و تثبیت خاک

پرورش زنبور عسل، در گسترش گیاهان دارویی و تثبیت خاک تاثیر زیادی دارد. مقدار مصرف عسل در جهان روز به روز در حال افزایش است و علاوه بر آن، از فرآورده‌های حاصل از عسل هم درآمدزایی می‌شود..