نرخ مصوب تخم مرغ
نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ صنعت طیور
نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ

عباس تابش در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: با توجه به اخبار خوبی که مبنی بر بهبود ترخیص نهاده‌های دامی منتشر شده انتظار بر این است که هم تخم مرغ و مرغ از درب مرغداری‌ها به نرخ مصوب فاکتور شود. بنابراین انتظار داریم از این پس تولید کنندگان هر کیلو تخم مرغ را با نرخ مصوب هر کیلو ۱۲ هزار تومان...

مسبب گرانی تخم مرغ ، مرغدار نیست! صنعت طیور
مسبب گرانی تخم مرغ ، مرغدار نیست!

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در واکنش به فروش تخم مرغ با نرخ های بالا در خرده فروشی ها بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که تخم مرغ حدود ۲ برابر نرخ درب مرغداری به دست مصرف کننده می رسد که دستگاه های نظارتی در این خصوص باید پاسخگو باشند و این موضوع ارتباطی به مرغدار ندارد.