نسل جدید واکسن ها
فناوری واکسن های خوراکی مبتنی بر گیاهان تراریخته اخبار و مقالات عمومی
فناوری واکسن های خوراکی مبتنی بر گیاهان تراریخته

فناوری واکسن های خوراکی با منشا گیاهی، یکی از شاخه های جدید علم تولید واکسن می باشد. در این فناوری، آنتی ژن کاندید را می توان از طریق روشهای مختلف زیست فناوری، در گونه های گیاهی میزبان منتخب بیان ژن کرد. جایگذاری پایدار آنتی ژن منتخب در ژنوم گیاه میزبان را می توان با استفاده از روش ناقلهای مهندسی ژنتیک با تکنولوژی DNA نوترکیب ایجاد نمود.

واکسن های نوترکیب اخبار و مقالات عمومی
واکسن های نوترکیب

واکسیناسیون یکی از کارآمدترین روش ها برای پیشگیری و درمان بیماری هاست. امروزه در اغلب کشورهای دنیا با استفاده از واکسیناسیون، بیماریهایی چون سرخک، سرخجه، هپاتیت A و B، طاعون گاوی، سل و ...، دیگر سلامت جامعه ی انسانی و دامی را تهدید نمی کنند. پیشرفت دانش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در چند دهه ی اخیر، باعث ایجاد تحولات..