نشان های تجاری
آشنایی با علائم و نمادهای روی بسته مواد غذایی اخبار و مقالات عمومی
آشنایی با علائم و نمادهای روی بسته مواد غذایی

طبق مقررات جدید اتحادیه اروپا، ارائه اطلاعات تغذیه ای برای تقریبا تمامی غذاها و نوشیدنی ها از سوی تولید کنندگان آنها الزامی است که این اطلاعات معمولا در پشت بسته بندی محصولات (و گاهی در قسمت کناری آن)، به صورت یک جدول درج می شوند. ترتیب قرارگیری مواد مغذی در این جدول حائز اهمیت است،