نظام پزشکی
نامه نظام پزشکی به رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا اخبار و مقالات عمومی
نامه نظام پزشکی به رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا

روسای سه رکن سازمان نظام پزشکی به همراه رئیس مجمع انجمن های علمی کشور در نامه ای به ریاست جمهوری خواستار به کارگیری تمام مساعی دولت برای تهیه واکسن مطمئن و مورد تأیید مراجع علمی از طرق مختلف و با استفاده از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی شدند.