نقش آنتی بیوتیک ها در حیوانات
استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک در دام و طیور ممنوع است اخبار و مقالات عمومی
استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک در دام و طیور ممنوع است

هر آنتی بیوتیکی کارایی و تاثیر متفاوتی دارد، بنابراین اگر دامداران و مرغداران خود سرانه اقدام به شروع خوراندن آنتی بیوتیک به دام و طیور کنند، تنها مقاومت میکروبی در برابر آنتی بیوتیک‌ها را ایجاد کرده و زمان طلایی برای رفع بیماری دام و طیور را از دست می‌دهند.

آنتی بیوتیک ها، فتنه گرانی خاموش اخبار و مقالات عمومی
آنتی بیوتیک ها، فتنه گرانی خاموش

سال های زیادی است که مقاومت آنتی بیوتیکی به عنوان یک معضل، برای سلامت جامعه ی جهانی شناخته شده است و بسیاری از نهادهای سلامتی جامعه ی جهانی از آن به عنوان یکی از دغدغه های اصلی در قرن ۲۱ نام می برند. برای مثال پذیرفته شده است که استفاده ی بیش از حد و نامناسب از آنتی بیوتیک برای درمان بیماری های غیر باکتریایی..