نمایشگاه دام، طیور و آبزیان
مصاحبه دامیران با وحید شیبانی، مدیر برگزاری نمایشگاه مشهد اختصاصی دامیران
مصاحبه دامیران با وحید شیبانی، مدیر برگزاری نمایشگاه مشهد

نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد، یکی از نمایشگاه های مهم عرصه این صنعت در کشور است که شانزدهمین دوره آن، ۱۶ تا ۱۹ آذرماه جاری در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد توسط شرکت برساز رویداد پارس برگزار خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد اخبار و مقالات عمومی
برگزاری نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد

وحید شیبانی مدیر برگزاری این نمایشگاه با اشاره به موفقیت شرکت برساز در برگزاری نمایشگاه خرداد ماه اصفهان در حوزه دام و طیور تصریح کرد: دربرنامه ریزی ما برای نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد، سیاستها بر حوزه خوراک دام، شیلات و مکانیزاسیون شکل گرفت. ما در حال حاضر شاهد بیش از ۸۵۰۰ متر مربع..