نمایشگاه دام و طیور
برگزاری هجدهمین نمایشگاه دام و طیور ، شیلات و آبزیان اخبار و مقالات عمومی
برگزاری هجدهمین نمایشگاه دام و طیور ، شیلات و آبزیان

هجدهمین نمایشگاه دام و طیور، شیلات و آبزیان، هفتمین نمایشگاه بذر، کود، سم و نهاده‌های کشاورزی، سومین نمایشگاه گلخانه، ادوات باغبانی، ماشین‌ها و صنایع وابسته با حضور مسوولان استانی در محل نمایشگاه‌های بین المللی گرگان برگزار شد.