نکات بهداشتی دام و طیور
رعایت چه نکاتی در رابطه با دام و طیور الزامیست صنعت طیور
رعایت چه نکاتی در رابطه با دام و طیور الزامیست

مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همه افراد هنگام ارتباط مستقیم با دام و طیور به خاطر احتمال انتقال ویروس از حیوان به انسان باید از ماسک صورت و دستکش استفاده کنند.