نکات مهم در پرورش بلدرچین
پرورش بلدرچین (بلدرچین گوشتی) صنعت طیور
پرورش بلدرچین (بلدرچین گوشتی)

بلدرچین از پرندگان بسیار مقاوم است که در مقایسه با مرغ و دیگر پرندگان بسیار مرگ و میر پایینی دارد و بزرگ کردن یک جوجه یکروزه بلدرچین بسیار راحت تر از جوجه مرغ است. با توجه به اینکه حجم بسیار کوچکی دارد فضای بزرگی به مانند مرغ برای پروار شادن احتیاج ندارد. به عنوان مثال در ۱۰روز اول که جوجه باید مراقبت ویژه داشته باشد حدودا ۳۰۰۰ جوجه در یک اتاق 4×۳ جا می گیرد