نگهداری از گاو در گاوداری
مراحل پرورش و نگهداری گاو در گاوداری نشخوارکنندگان
مراحل پرورش و نگهداری گاو در گاوداری

صنعت شیر در کنار همه اهمیتی که دارد، دچار مظلومیتی وصف‌ناپذیر است. بزرگ‌ترین مشکل صنعت شیر در سال‌های اخیر نگاه منفعل و مقطعی به مسائل آن بوده است. شیر خام حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد.