هدر رفت هزاران یورو
اهمال وزارت جهاد و بانک مرکزی و نابودی هزاران یورو خوراک طیور صنعت طیور
اهمال وزارت جهاد و بانک مرکزی و نابودی هزاران یورو خوراک طیور

کاهش صادرات، واردات کالا را نیز تحت الشعاع قرار داده و به دلیل کمبود در منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید از سوی وزارت صمت اولویت بندی شده و تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی با جدیت و خساست بیشتری دنبال می‌شود.