هشدارهای هواشناسی
هشدار‌های هواشناسی به کشاورزان و دامداران برای روز سوم سال جدید اخبار و مقالات عمومی
هشدار‌های هواشناسی به کشاورزان و دامداران برای روز سوم سال جدید

مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی، از بارش باران در برخی نقاط کشور خبر داد و گفت: بنابر نقشه های هواشناسی طی روزهای جمعه و شنبه در شمال شرق و شمال غرب بارش های خفیفی انتظار می رود. وی با اشاره به اینکه در هفته آینده در اغلب مناطق کشور جو آرام و صاف است، افزود: با توجه به افزایش دما و ذوب برف، احتمال سقوط..

هشدارهای هواشناسی برای کشاورزان و دامداران اخبار و مقالات عمومی
هشدارهای هواشناسی برای کشاورزان و دامداران

مسعود حقیقت مدیرکل مرکز پیش بینی و پایش هواشناسی کشاورزی، از ورود سامانه بارشی به کشور خبر داد و گفت: مدل‌ها نشان می‌دهد که از اواخر وقت امشب با ورود سامانه بارشی فعال از سمت مرز‌های غربی در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، مازندران، زنجان