همه چیز درباره ویتامین ها
عوامل موثر بر پایداری ویتامین ها اخبار و مقالات عمومی
عوامل موثر بر پایداری ویتامین ها

اگر شرایط، زیر حالت مطلوب باشد حتی دوزهای بالاتر از توصیه نیز اثرات مثبتی بر سلامتی دارند. تولید کنندگان خوراک، در جلوگیری از اتلاف ویتامین نقش دارند و باید تلاش کنند تا زیست فراهمی ۲ ویتامین ها حفظ شوند. آماده سازی مخلوط مواد معدنی و ویتامین ها و فراوری های پس از آن بسیار آسیب زننده بوده و منجر به کاهش ویتامین می شود..