همه چیز درباره پرورش ملخ
پرورش ملخ ، بعنوان فعالیت جدید دامپروری در آینده اخبار و مقالات عمومی
پرورش ملخ ، بعنوان فعالیت جدید دامپروری در آینده

بر اساس بند ب ماده ۴ قانون نظام جامع دامپروری کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1388/5/7  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1388/5/21 نیز شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است، دام به حیواناتی (شامل چهار پایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت های اقتصادی..