همه چیز در مورد گیاهان
معجزه گیاهان دارویی در صنعت طیور طیور
معجزه گیاهان دارویی در صنعت طیور

صنعت دام و طیور کشور جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع بشری به منابع پروتئین حیوانی، دارای رشد چشمگیری بوده است، نگهداری صنعتی دام و طیور در ابعاد وسیع و به صورت فشرده، امکان بروز بیماری ها را افزایش داده که جهت کاهش میزان وقوع آنها و نیز کمک به افزایش رشد و بهبود صفات تولیدی از مواد شیمیایی مختلف از جمله آنتی بیوتیک ها در واحدهای پرورش استفاده می شود.

برشی از تاریخچه گیاهان تراریخته خوراک دام عمومی
برشی از تاریخچه گیاهان تراریخته خوراک دام

از سال ۱۹۸۰ به بعد برای بیوتکنولوژی صنعتی، عصر شکوفایی دیدگاه های زیست مولکولی، فرآیندهای سلولی، مهندسی آنزیم و تولید فرآورده های جدید از میکروارگانیسم های تراریخته، پروتئین داروهای نوترکیب، آنتی بادی های منوکلونال، اینترفرونهای لکوسیتی، واکسن های ژنی، زیست کاتالیزورهای صنعتی، نسل جدید آنتی بیوتیک ها و ... بوده است.

دامیران