همه چیز در مورد گیاهان
معجزه گیاهان دارویی در صنعت طیور صنعت طیور
معجزه گیاهان دارویی در صنعت طیور

صنعت دام و طیور کشور جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع بشری به منابع پروتئین حیوانی، دارای رشد چشمگیری بوده است، نگهداری صنعتی دام و طیور در ابعاد وسیع و به صورت فشرده، امکان بروز بیماری ها را افزایش داده که جهت کاهش میزان وقوع آنها و نیز کمک به افزایش رشد و بهبود صفات تولیدی از مواد شیمیایی مختلف از جمله آنتی بیوتیک ها در واحدهای پرورش استفاده می شود.

برشی از تاریخچه گیاهان تراریخته خوراک دام اخبار و مقالات عمومی
برشی از تاریخچه گیاهان تراریخته خوراک دام

از سال ۱۹۸۰ به بعد برای بیوتکنولوژی صنعتی، عصر شکوفایی دیدگاه های زیست مولکولی، فرآیندهای سلولی، مهندسی آنزیم و تولید فرآورده های جدید از میکروارگانیسم های تراریخته، پروتئین داروهای نوترکیب، آنتی بادی های منوکلونال، اینترفرونهای لکوسیتی، واکسن های ژنی، زیست کاتالیزورهای صنعتی، نسل جدید آنتی بیوتیک ها و ... بوده است.