هوش مصنوعی
اصالت سنجی زعفران با کمک هوش مصنوعی اخبار و مقالات عمومی
اصالت سنجی زعفران با کمک هوش مصنوعی

محققان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی کشور با کمک هوش مصنوعی موفق به اصالت سنجی زعفران شده اند که به گفته آنها در آینده ای نزدیک با طراحی سیستم هوشمند قابل نصب بر روی موبایل، امکان شناسایی زعفران اصیل از زعفران تقلبی را برای همگان میسر می کنند.