وابستگی به خارج در صنعت طیور
وابستگی صنعت طیور به خارج از کشور کم می شود صنعت طیور
وابستگی صنعت طیور به خارج از کشور کم می شود

​اسماعیل خانیان گفت: در صورت تامین بذر مورد نیاز باقلا کم تانن رقم «مهتا» می توانیم برای سال ۱۴۰۰ این باقلا را با ۳۰ درصد کنجاله سویا و ذرت وارداتی جایگزین کنیم.