واردات ضدعفونی کننده
دامپروری و مرغداری ایران، قربانی ارز چند نرخی اختصاصی دامیران
دامپروری و مرغداری ایران، قربانی ارز چند نرخی

گلبید، یکی از شرکتهای باسابقه و خوشنام در زمینه واردات دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و همچنین، ضدعفونی کننده ها، افزودنی ها و کیت های الایزا از شرکت های معتبر اروپایی است. این شرکت در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد و از سه سال بعد در کنار واردات، به اداره مزرعه مرغ مادر تولید جوجه یک روزه پرداخته است، که به همین سبب این مجموعه را می توان هم در گروه تولیدکنندگان و هم واردکنندگان طبقه بندی کرد.