واردکنندگان خوراک طیور
تبعات ناشی از حمل بار فله ای برای واردکنندگان نهاده اخبار و مقالات عمومی
تبعات ناشی از حمل بار فله ای برای واردکنندگان نهاده

ابوالحسن خلیلی در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده این اتحادیه با اعلام این مطلب اظهار کرد: شرایط فعالیت برای واردکنندگان نهاده‌های دامی بسیار سخت است. آنها به دلیل واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آنها با نرخ مصوب صاحب کالای خود محسوب نمی شوند، زیرا محموله های وارداتی را باید در گمرکات تحویل بخش توزیع دهند.

وجود ۴۰۰ واردکننده نهاده‌های دام و طیور در کشور صنعت طیور
وجود ۴۰۰ واردکننده نهاده‌های دام و طیور در کشور

آقای داوود رنگی در ارتباط با رسانه ملی گفت: هم اکنون از ۴۰۰ وارد کننده نهاده‌ های دام و طیور، تنها ۷۰ وارد کننده فعال است و تعداد زیادی به دلیل مسائل ارزی کنار رفته اند. سهم واردکننده بزرگ نهاده‌ های دام و طیور، ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار است و بقیه نهاده‌ ها را تشکیلات دیگرمنجمله شرکت پشتیبانی امور دام وارد می‌کنند.

خوراک وارداتی طیور با ارز یارانه‌ ای در بازار آزاد! صنعت طیور
خوراک وارداتی طیور با ارز یارانه‌ ای در بازار آزاد!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به خوراک دام و طیور سر سفره مردم قرار نگرفته و حتی تعدادی از رانت‌های ایجاد شده طی دو سال اخیر به دلیل چند نرخی شدن ارز و پرداخت ارز یارانه‌ای است.