واکسیانسیون اسپری
چگونه می توان اثر واکسیناسیون اسپری را به حداکثر رساند؟ صنعت طیور
چگونه می توان اثر واکسیناسیون اسپری را به حداکثر رساند؟

برایان جردن، دانشیار دانشگاه جورجیا، گفت که چگونه واکسن مخلوط می شود، سرنگ ها و نازل ها مورد استفاده قرار می گیرند و میزان جریان از طریق نازل ها، همه عناصر مهمی برای اثربخشی واکسیناسیون اسپری هستند و نباید نادیده گرفته شوند. در حالی که تولیدکنندگان آمریکایی به طور معمول از حجم 7 میلی لیتر برای واکسیناسیون اسپری استفاده می کنند، در تحقیقات اخیر، اردن و تیمش بررسی کردند که حجم بیشتر چه میزان در میزان موفقیت کاربردها دارد.