واکسیناسیون دامپزشکان
دکتر امیررضا بیدگلی: تخصیص واکسن کرونا به دامپزشکان و فعالین صنعت دامپروری اختصاصی دامیران
دکتر امیررضا بیدگلی: تخصیص واکسن کرونا به دامپزشکان و فعالین صنعت دامپروری

به گزارش دامیران - چند شب پیش که در کلاب «دامیران» میزبان و شنوندگان نگرانی دامپزشکان درباره تاخیر در واکسیناسیون این قشر در معرض خطر بودیم. دکتر امیررضا بیدگلی قول داد که از اتاق بازرگانی پیگیری کند و نتیجه را به اطلاع همکاران عزیز برساند. امروز با ایشان تماس گرفتیم و از کم و کیف موضوع پرسیدیم.