واگذاری سامانه بازارگاه
مسئولیت سامانه بازارگاه رسما به معاونت امور دام واگذار شد اخبار و مقالات عمومی
مسئولیت سامانه بازارگاه رسما به معاونت امور دام واگذار شد

در این نامه صراحتا اعلام شده که کلیه معاونین و مدیران به خصوص معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی، مرکز حراست، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی موظف به همکاری...