وترژنسی
انتشار مجله علوم دامپزشکی وترژنسی با همکاری دامیران اخبار و مقالات عمومی
انتشار مجله علوم دامپزشکی وترژنسی با همکاری دامیران

تیم vetergency در كنار آموزش و توليد محتواهای آموزشی دامپزشکی به تهيه و انتشار پادكست‌هاى تخصصى دامپزشكى با همراهى اساتيد مدعو همچون دكتر گيتى كريم، دکتر محمدکاظم کوهی، دکتر محمد ملازم و... پرداخته و مى‌پردازد. اين گروه در تازه‌ترين فعاليت خود اقدام به نشر مجله وترژنسى با محوريت دامپزشكى كرده و در اين مجله قصد دارد به موضوعات مختلفى در حيطه علوم دامپزشكى بپردازد.