ورود پساب به رودخانه ها
مرگ تدریجی محیط زیست و آبزیان دریای‌ خزر صنعت آبزیان
مرگ تدریجی محیط زیست و آبزیان دریای‌ خزر

عضو مجمع نمایندگان مازندران با تاکید بر اینکه اگر نظارت جدی بر ورود پساب‌ به رودخانه‌ها نشود آینده ناگواری در انتظار محیط زیست و آبزیان دریای خزر خواهد بود، گفت: طی سال‌های اخیر نظارت بر دفع فاضلاب و پساب‌ها کمرنگ‌تر شده است.