وضعیت شیلات های همدان
تولید سالانه ۲۵۰۰ تن ماهی در خواهرخوانده شیلات ایران صنعت آبزیان
تولید سالانه ۲۵۰۰ تن ماهی در خواهرخوانده شیلات ایران

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نهاوند با بیان اینکه ۶۲ واحد پرورش ماهی در خواهرخوانده شیلات ایران وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۴۶ استخر پرورش ماهی در شهر نهاوند فعال است.