وضعیت مرغداران ایران
کمبود نهاده دامی، بدقولی های دولت مرغداران را خسته کرد صنعت طیور
کمبود نهاده دامی، بدقولی های دولت مرغداران را خسته کرد

ناصر نبی پور با بیان اینکه بنا بود دولت ۱۰۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین کند تا هر کیلوگرم تخم مرغ به نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان عرضه شود، گفت: متأسفانه این وعده محقق نشده و دولت در حالی قیمت دستوری برای تخم مرغ اعمال کرده که موفق به تأمین نهاده مورد نیاز مرغداران نشده است.