وضعیت مرغداری ها در سال 99
از مرغداری‌ها چه خبر، مرغ‌ها گرسنه و مرغداران سیر از وعده‌ها صنعت طیور
از مرغداری‌ها چه خبر، مرغ‌ها گرسنه و مرغداران سیر از وعده‌ها

واحدهای مرغداری یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است، مرغ‌ها در این واحدها به دلیل نبود نهاده‌های دامی و گرسنگی در حال تلف شدن هستند و این در حالیست که همچنان تولیدکنندگان این حوزه معطل تصمیم و اقدام متولیان امر برای رفع این مشکل باقی مانده‌اند.