وضعیت ویروس آنفولانزا
بررسی همه گیری شناسی ویروس آنفولانزا در پرندگان صنعت طیور
بررسی همه گیری شناسی ویروس آنفولانزا در پرندگان

در هر کشوری که واگیری ویروس آنفولانزا رخ دهد، در نهایت پرندگان مهاجر ویروس ها را به سیبری می برند و از آنجا ویروس میتواند به کل جهان پخش شود. در بین اردک سانان مثل اردک، غار، قو اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر پرندگان مهاجر به عنوان منبع بیماری آنفولانزا به حساب می آیند.