وضعیت کشاورزان
کشاورزان ۳ برابر هزینه ارز تخصیصی نهاده‌ها، به واسطه گران می‌پردازند اخبار و مقالات عمومی
کشاورزان ۳ برابر هزینه ارز تخصیصی نهاده‌ها، به واسطه گران می‌پردازند

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی گفت: کشاورزان به ازای دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نزدیک سه برابر آن را به واسطه گران پرداخت می‌کنند که همین امر باعث می‌شود قیمت تمام شده تولید افزایش یابد.