ویروس کرونا در حیوانات
نقش حیوانات در انتقال ویروس کووید ۱۹ به انسان عمومی
نقش حیوانات در انتقال ویروس کووید ۱۹ به انسان

با این حال، برخی شواهد موجود تا به امروز نشان می دهند که ویروس  2SARS – CoV- از یک منبع حیوانی گسترش پیدا کرده است و داده های حاصل از سکانس ژنتیکی نیز نشان میدهد که کرونا ویروس جدید 2 - SARS - CoV- شباهت بسیار های در گردش در نزدیکی با دیگر کروناویروس جمعیت خفاش ها دارد.

ویروس کرونا در حیوانات عمومی
ویروس کرونا در حیوانات

بیماری کرونا ویروس 2019 (Covid-19) سبب سندرم حاد شدید تنفسی کرونا ویروس 2 (SARS-Cov-2) شده و در ووهان چین، اواخر دسامبر شناسایی شده و پاندمی آن در 189 کشور یا ناحیه گسترش یافته است. کرونا ویروس RNA تک رشته‌ای سنس مثبت داشته و انسان و حیوانات را درگیر می‌کند.

دامیران