پدران جانشین در دامپروری
پدر جانشین ، دستاورد جدید سلول های بنیادی در دامپروری نشخوارکنندگان
پدر جانشین ، دستاورد جدید سلول های بنیادی در دامپروری

به نقل از گاردین، محققان با استفاده از مهندسی ژنتیک و سلول بنیادی خوک، بز و گاوهایی پرورش داده اند که می توانند پدر جانشین باشند. این حیوانات نر اسپرم هایی را فراهم می کنند که ویژگی های ژنتیکی حیوانات اهدا کننده را در خود دارند. این تحقیق با هدف ایجاد روشی برای برطرف کردن نیاز غذایی جهان انجام شده است.