پرواربندی دامداری ها افزایش یافت
افزایش پرواربندی گوسفند در دامداری‌ها نشخوارکنندگان
افزایش پرواربندی گوسفند در دامداری‌ها

مرکز آمار به تازگی در طرح آمارگیری، وضعیت تعداد و تولید دام سبک در تابستان امسال را اعلام کرد که نشان می‌دهد تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» موجود در دامداری‌های کشــور در شهریور ماه به‌ترتیب ٤٣ و ۱۵.۳ میلیون رأس بوده است.