پرواربندی گوساله
گوساله ها و چالش سرمای زمستان نشخوارکنندگان
گوساله ها و چالش سرمای زمستان

گوساله ها، بیش از گاوهای شیرده و بالغ، در برابر سرما حساس میباشند. با افزایش سن، و خوراک، متابولیسم بدن دام افزایش یافته و گرمای بیشتری تولید میشود و گوساله میتواند خودش را گرم نگه دارد. گوساله های با سن بالاتر، پوست ضخیم تری دارند و چربی زیر پوست آنها بیشتر است که مانند عایق در برابر سرما عمل میکنند..

اهمیت پروتئین در گوساله شیری نشخوارکنندگان
اهمیت پروتئین در گوساله شیری

هرچه بیشتر راجع به مفهوم تغذیه اوایل زندگی در گوساله ی شیری و اثراتش در عملکرد در طول زندگی بدانیم بیشتر به پرورش حیوانات جایگزین گله بیشتر توجه می کنیم. تعیین بهترین غذا برای دام های جوان قسمت مهمی از موفقیت در برنامه ی پرورش است نیاز های پروتئین و انرژی یک گوساله ی از شیر گرفته نشده بر اساس آنچه بر اساس افزایش وزن روزانه با ADG مورد انتظار تفاوت دارد. بنابراین تغذیه اعمال..

پرواربندی گاو و گوساله گوشتی، اصول و قواعد نشخوارکنندگان
پرواربندی گاو و گوساله گوشتی، اصول و قواعد

گاوها بر اساس هدف نگه‌داری به دو دسته گاو شیری و گاو گوشتی، تقسیم‌بندی می‌شوند و پرواربندی به معنی فربه کردن دام در طی یک دوره پرورشی معین با استفاده از خوراک مناسب و رعایت اصول بهداشتی است که به روش‌های سنتی و صنعتی (با کارایی و سود اقتصادی متفاوت)، انجام می‌شود.