پرواربندی گوسفندان
چالش بهره وری در صنعت گوسفندداری ایران، دلایل و راهکارها نشخوارکنندگان
چالش بهره وری در صنعت گوسفندداری ایران، دلایل و راهکارها

سال هاست بحث اندک بودن بهره وری پرورش گوسفند در ایران داغ است و افراد زیادی به بیان دلایل آن از نظر خود پرداخته اند. غالب این افراد پرزایش نبودن نژادهای ایرانی را علت العلل این مسئله دانسته و وارد کردن نژادهای دوقلوزای خارجی را پیشنهاد می کنند، غافل از اینکه این چالش زوایای مغفول زیادی داشته و چاره کار به این راحتی در دسترس نبوده و نیست.

پرورش و پرواربندی گوسفند در استان کرمانشاه نشخوارکنندگان
پرورش و پرواربندی گوسفند در استان کرمانشاه

ایران بعنوان یکی از قدیمی‌ترین کشور‌های دامپرور، دارای مناطق زیادی است که به شغل پرورش گوسفند مشغولند. اما برخی مناطق بیشتر و بهتر این کار را انجام میدهند. نژاد‌های شال، لری، مهربان، سنجابی، بلوچی و افشاری از نژاد‌هایی هستند که بهترین گوشت را دارند. کرمانشاه یکی از استان‌های بسیار مناسب برای پرورش گوسفند در میان استان‌های کشورمان است. این استان با داشتن مراتع سرسبز سهم عمده‌ای در تولید و صادرات گوشت گوسفند دارد.

افزایش پرواربندی گوسفند در دامداری‌ها نشخوارکنندگان
افزایش پرواربندی گوسفند در دامداری‌ها

مرکز آمار به تازگی در طرح آمارگیری، وضعیت تعداد و تولید دام سبک در تابستان امسال را اعلام کرد که نشان می‌دهد تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» موجود در دامداری‌های کشــور در شهریور ماه به‌ترتیب ٤٣ و ۱۵.۳ میلیون رأس بوده است.