پروبیوتیک در تغذیه حیوانات
پروبیوتیک ها و عصاره های گیاهی جایگزین های مناسب در مقابل آنتی بیوتیک ها اخبار و مقالات عمومی
پروبیوتیک ها و عصاره های گیاهی جایگزین های مناسب در مقابل آنتی بیوتیک ها

پروبیوتیک ها برخلاف آنتی بیوتیک ها پیشرفت دهنده رشد و حيات جمعیت میکروبی دستگاه گوارش هستند، کشف پروبیوتیک ها در اوایل قرن بیستم در زمانی که Elie Metch - nikoff که به عنوان پدر پروبیوتیک شناخته می شد انجام گردید. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که ممکن است قادر به پیشگیری و درمان برخی بیماری ها باشند در صورتی که در مقادیر کافی تجویز شوند.

پروبیوتیک ها در تغذیه طیور گوشتی صنعت طیور
پروبیوتیک ها در تغذیه طیور گوشتی

عملکرد طیور و راندمان غذایی رابطه نزدیکی با میزان بار میکروبی حیوان دارد. پرندگان دارای مقاومت طبیعی و ایمنی محدودی در برابر تشکیل کلنی و یا عفونت ناشی از میکروارگانیسم های بالقوه بیماری زا هستند، افزودنی های غذایی ضد میکروبی، سهم زیادی در حصول موفقیت در پرورش متراکم طیور و تأمین محصولات مغذی و سالم برای جامعه دارند.

پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات چه تاثیری دارند صنعت طیور
پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات چه تاثیری دارند

باکتری های فراوانی در دستگاه گوارش حیوانات زندگی می کنند که رابطه همزیستی با یکدیگر دارند. میکروارگانیسم هایی که در دستگاه گوارش وجود دارند برای سلامتی حیوان نقش موثری ایفا می کنند. به این ترتیب فعالیت متابولیکی و میکروفلور دستگاه گوارش تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می گیرند که تغذیه از مهمترین موارد بشمار می آید. برای اثرپذیری هرچه بیشتر در تراکم میکروبی دستگاه گوارش نحوه جیره بندی غذایی بسیار مهم است. برای دستیابی به این هدف می توان پروبیوتیک ها را در برنامه غذایی قرار داد.