پرورش بز و بزغاله
شاخص قیمت تولید کننده دامداری سنتی (تعدیل یافته)  فصل بهار ١۴٠١ اعلام شد نشخوارکنندگان
شاخص قیمت تولید کننده دامداری سنتی (تعدیل یافته)  فصل بهار ١۴٠١ اعلام شد

به گزارش دامیران به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل بهار سال ١٤٠١ برابر با ٧٢٨,٤ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٦٦.٢ درصد افزایش یافته‌است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٦٥.٨ درصد افزایش يافته‌است.