پرورش بز
پرورش بز تالشی در استان گیلان نشخوارکنندگان
پرورش بز تالشی در استان گیلان

به مردمانی که شغل اصلی آنها دامپروری و دامداری است، گالش میگویند. جمعیت های کوهستانی سوی مرطوب البرز (گالش و بیشتر تالشان ) متخصص پرورش گاو و گوسفند و بز هستند باید از دامداری به عنوان هسته اصلی اقتصاد آنها نام برد، به طوری که اثر آن در تمامی شئونات زندگی کوچ نشینان این منطقه قابل مشاهده است. استفاده از بز به خاطر چابکی این دام است.

پرورش بز لری در استان لرستان نشخوارکنندگان
پرورش بز لری در استان لرستان

آثار حکاکی شده بر روی سنگ نوشته های مختلف بر روی مفرغ و غارهای مختلف در لرستان از جمله غار کلماکره و چندین غار دیگر همه گویای این واقعیت است که پرورش گوسفند و بز در استان لرستان به 8000 سال قبل بر می گردد و حکایت از سابقه دیرینه پرورش این گونه از دام در استان لرستان دارد. اما متأسفانه آثار مکتوبی در خصوص پرورش گوسفند و بز لری وجود ندارد.

وضعیت پرورش بز تالی در استان هرمزگان نشخوارکنندگان
وضعیت پرورش بز تالی در استان هرمزگان

با توجه به شرایط آب و هوایی هرمزگان که در منطقه خشک واقع شده است و اکثر منابع گیاهی این مناطق بوته ای، درختچه ای و درختی می باشد و از طرفی بز حیوانی سرشاخه خوار است و نسبت به شرایط کاملاً سخت و نامساعد تغذیه ای و محیطی مقاومت قابل توجهی دارد، پرورش آن در هرمزگان از سال های دور از اولویت خاصی برخوردار بوده است..

وضعیت پرورش بز بومی استان مازندران نشخوارکنندگان
وضعیت پرورش بز بومی استان مازندران

بز بومی مازندران از نظر بازده صفات مطلوبی از جمله، تولید شیر، افزایش وزن روزانه، وزن پروار و درصد دوقلوزایی، دارای پتانسیل پا یینی میباشد . پتانسیل ژنتیکی پایین این بز، سبب کاهش بازده اقتصادی و در نتیجه بی میلی دامداران جهت پرورش آن در استان شده است به طوری که معمولاً 5 درصد از گله های گوسفند را بز تشکیل میدهد. پرورش بز در این استان مانند اکثر نقاط کشور بیشتر بصورت سنتی و کوچ..

وضعیت پرورش بز ندوشن در استان یزد نشخوارکنندگان
وضعیت پرورش بز ندوشن در استان یزد

شهرستان ندوشن، روزگاری در کنار جاده ی ابریشم محل گذر کاروانیان بوده، اما اکنون به دلیل دوری از جاده های اصلی تردد، از رونق گذشته اش کاسته شده است. این شهر کماکان یکی از مراکز عمده تولید لبنیات است و با اینکه شهر کوچکی است، آثار تاریخی فراوانی دارد. حرفه دامداری در ندوشن که عمده ترین قطب دامداری استان یزد به شمار میرود به پیش از اسلام باز میگردد..

وضعیت پرورش بز کرکی رایینی کرمان و بزهای بومی خراسان شمالی نشخوارکنندگان
وضعیت پرورش بز کرکی رایینی کرمان و بزهای بومی خراسان شمالی

عمده بزهای پرورشی در منطقه کرمان به جز نواحی گرم جنوب که هم مرز با استان هرمزگان میباشد کرک تولید می نمایند و البته در نواحی شرقی و شمالی استان، بزها معمولاً کوچک جثه بوده اما از مقاومت بالایی در برابر شرایط سخت محیطی برخوردارند و به رنگ های قهوهای سرخ و سیاه دیده شده..