پرورش دام
گفتگو با منصور پوریان: دمدمی مزاجی وزارت جهاد، بلای جان صنعت پرورش دام اختصاصی دامیران
گفتگو با منصور پوریان: دمدمی مزاجی وزارت جهاد، بلای جان صنعت پرورش دام

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، در گفتگویی با خبرنگار دامیران، بی برنامگی و تصمیمات خلق الساعه را بلای جان تمام صنایع، از جمله صنعت دامپروری دانست، و دلایل افزایش قیمت گوسفند زنده در روزهای اخیر را توقف خرید حمایتی و لغو مجوز صادرات عناون کرد.

مصائب دامداری در روزگار خشکسالی نشخوارکنندگان
مصائب دامداری در روزگار خشکسالی

بروز خشکسالی‌های چندساله اخیر در کشور آسیب فراوانی به مراتع وارد کرده و ازسوی دیگر با افزایش قیمت علوفه و سایر نهاده‌های دامی، تولید گوشت قرمز با مشکلاتی مواجه شده که این روزها انعکاس این چالش‌ها را در قیمت محصولاتی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، شاهد هستیم.