پرورش زنبورعسل
خشکسالی از تهدیدات سالجاری در بخش صنعت زنبورداری است صنعت زنبورعسل
خشکسالی از تهدیدات سالجاری در بخش صنعت زنبورداری است

یحیی خلیلی بابیان اینکه آذربایجان غربی رتبه اول تولید عسل در کشورو ایران رتبه سوم این صنعت در دنیا را به خود اختصاص داده است، گفت: آذربایجان غربی به لحاظ داشتن منابع لایزال الهی و شرایط آب و هوایی مناسب، وجود مراتع و منابع غنی سرشار از شهد و گرده یکی از قطب‌های مهم برای پرورش زنبورعسل در سطح کشور به شمار می‌آید.