پرورش زنبورعسل
زنبور عسل؛ نهاده زنده بخش کشاورزی اختصاصی دامیران
زنبور عسل؛ نهاده زنده بخش کشاورزی

صنعت پرورش زنبور عسل به عنوان یکی از صنایع زیر مجموعه بخش کشاورزی، هم از نظر تولید محصولات وابسته به زنبور عسل و هم از نظر میزان تاثیری که روی افزایش میزان محصولات زراعی و باغی که به دلیل فعالیت گرده افشانی زنبورها رخ می دهد، بسیار حائز اهمیت است ولی بر اساس شنیده ها متاسفانه زنبورداران از جایگاه واقعی خود در خانواده بزرگ تولید محصولات..

خشکسالی از تهدیدات سالجاری در بخش صنعت زنبورداری است صنعت زنبورعسل
خشکسالی از تهدیدات سالجاری در بخش صنعت زنبورداری است

یحیی خلیلی بابیان اینکه آذربایجان غربی رتبه اول تولید عسل در کشورو ایران رتبه سوم این صنعت در دنیا را به خود اختصاص داده است، گفت: آذربایجان غربی به لحاظ داشتن منابع لایزال الهی و شرایط آب و هوایی مناسب، وجود مراتع و منابع غنی سرشار از شهد و گرده یکی از قطب‌های مهم برای پرورش زنبورعسل در سطح کشور به شمار می‌آید.