پرورش زنبور
کارآفرینی از پرورش گل محمدی تا مرغ شاخدار اخبار و مقالات عمومی
کارآفرینی از پرورش گل محمدی تا مرغ شاخدار

مرغ شاخدار القاب مختلفی مانند مرغ گینه و مرغ خالدار دارد، نژاد این مرغ به صورت ژنتیکی به آفریقا بازمی‌گردد و ارزش غذایی در تخمین مرغ بالا بوده و درصد کلسترول آن نسبت به تخم سایر ماکیان در کمترین میزان قرار دارد؛ هر ۱۰۰ گرم گوشت لاشه این موضوع ۱۳۴ کیلوکالری دارد که بعد از بوقلمون در دومین رده قرار گرفته است. همچنین این مرغ می‌تواند..