پرورش ماهی زینتی
پرورش سالانه ۷ میلیون قطعه ماهی زینتی در کرج صنعت آبزیان
پرورش سالانه ۷ میلیون قطعه ماهی زینتی در کرج

اسماعیل صارمی در نشست روز سه شنبه ۲۵ خرداد که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به ضروت حفظ کاربری اراضی کشاورزی افزود: حفظ کاربری اراضی کشاورزی به خصوص اراضی زراعی یک استراتژی و سیاست است و زمانی می توانیم انتظار افزایش تولید داشته باشیم که کاربری اراضی حفظ شود.