پرورش مرغ در استرالیا
نگاهی به یکی از بزرگترین مرغداری های استرالیا صنعت طیور
نگاهی به یکی از بزرگترین مرغداری های استرالیا

در این ویدئو شما با تمامی مراحل پرورش مرغ های تخمگذار آشنا می شوید، از آماده سازی مرغ ها برای تخمگذاری تا رسیدن تخم مرغ ها به دست شما