پرورش مرغ لاین
اختصاص یک سوم از ظرفیت مرغداری ها به سویه آرین اختصاصی دامیران
اختصاص یک سوم از ظرفیت مرغداری ها به سویه آرین

 اختصاصی دامیران؛ در راستای تحقق سیاستهای کشور در راستای تامین امنیت غذایی، و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دستورالعمل جوجه ریزی نژاد آرین تصویب و از طرف معاونت امور دام به سازمانهای جهاد استانهای مرتبط  ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل از ابتدای شهریور ماه سال جاری..

چه کسی هزینه های مرغ آرین را می دهد؟ مرغدار، مصرف کننده یا حاکمیت؟ اختصاصی دامیران
چه کسی هزینه های مرغ آرین را می دهد؟ مرغدار، مصرف کننده یا حاکمیت؟

اختصاصی دامیران؛ گسترش لاین آرین - که به عنوان لاین ایرانی در کشور تبلیغ و معرفی می شود - به تازگی توجه زیادی را به خود جلب کرده، موافقان و مخالفان را به صف کرده است. علیرغم اهمیت این نژاد در اقتصاد سیاسی ایران، اکثریت مرغداران به دلیل اقتصادی نبودن و بازده نسبتا ضعیف در مقایسه با مرغ های کاب، لوهمن، راس و AA+