پزشکان و دامپزشکان
دامپزشکی چیست؟ دامپزشک کیست؟ جایگاه آن کجاست؟ اخبار و مقالات عمومی
دامپزشکی چیست؟ دامپزشک کیست؟ جایگاه آن کجاست؟

دامپزشکی ، یک تخصص از علوم پزشکی در ارتباط با پیشگیری ، کنترل ، تشخیص و درمان بیماریهای موثر بر سلامت حیوانات اهلی و وحشی و جلوگیری از انتقال بیماری های دام به جمعیت انسانی است. دامپزشکان با نظارت و حفظ سلامت حیوانات تولید کننده مواد غذایی ، از غذای ایمن برای مردم اطمینان حاصل می کنند.

آنچه دامپزشک ها میدانند اما پزشکان نمیدانند! اخبار و مقالات عمومی
آنچه دامپزشک ها میدانند اما پزشکان نمیدانند!

آن ها از من خواستند تا به باغ وحش بروم و با علت احتمالی سکته، از قلب حیوان عکس برداری کنم. لازم به ذکر است که باغ وحش های آمریکا به دامپزشکان مجربی مجهز است که به صورت حرفه ای از حیوانات مراقبت میکنند اما گاها برای گرفتن مشاوره های تخصصی به انجمن های پزشکی نیز مراجعه میکنند و من یکی از پزشکان خوش شانسی بودم که برای کمک و مشاوره دعوت شدم.