ژنتیک حیوانات
ویرایش ژن می‌تواند آینده دامداری صنعتی را متحول کند نشخوارکنندگان
ویرایش ژن می‌تواند آینده دامداری صنعتی را متحول کند

گاوها با استفاده از ابزار ویرایش ژن کریسپر برای رشد موهای کوتاه‌تر به‌منظور تحمل بهتر گرما طراحی شده بودند که باعث می‌شود برای تولیدکنندگان گوشت در اقلیم‌های گرم‌ بازده بیشتری داشته باشند. آژانس انتظار دارد این اعلامیه‌ها شرکت‌های بیشتری را تشویق کند تا حیوانات مزرعه ویرایش ژنتیکی‌شده را در آینده نزدیک برای تأیید به‌منظور عرضه در بازار تولید کنند.

اصلاح نژاد زنبور عسل چگونه است؟ صنعت زنبورعسل
اصلاح نژاد زنبور عسل چگونه است؟

بطور کلی گونه ها، نژاد ها و دورگه های زنبور عسل اختلافات ظاهری، ساختمانی و رفتاری زیادی با هم دارند. این تفاوت ها اساسا تحت انتخاب طبیعی در طول زمان بسیار طولانی حاصل می شوند. بعضی از خصوصیات حاصله از نظر محققین مطلوب و بعضی نامطلوب می باشند. یکی از خصوصیات جالب توجه زنبور عسل این است که منشا جنسیت آنها هاپلودیپلوئید..

پیشرفت های اخیر ژنومیک تغذیه (رژیم غذایی) در دام اخبار و مقالات عمومی
پیشرفت های اخیر ژنومیک تغذیه (رژیم غذایی) در دام

قرار گرفتن در معرض رژیم غذایی قبل از تولد: تولید کنندگان گوشت گاو در سراسر جهان اخیرا بر بهبود کیفیت گوشت از نظر اسیدهای چرب و وجود رگه های چربی بین بافتی متمرکز شده اند. این ویژگی ها به دلیل تأثیراتی که بر سلامت انسان می گذارند اهمیت بیشتری پیدا می کنند. پروفایل لیپیدی صحیح باید سطح اسیدهای چرب لینولئیک کونژوگه..