ژنومیک تغذیه در دام
پیشرفت های اخیر ژنومیک تغذیه (رژیم غذایی) در دام اخبار و مقالات عمومی
پیشرفت های اخیر ژنومیک تغذیه (رژیم غذایی) در دام

قرار گرفتن در معرض رژیم غذایی قبل از تولد: تولید کنندگان گوشت گاو در سراسر جهان اخیرا بر بهبود کیفیت گوشت از نظر اسیدهای چرب و وجود رگه های چربی بین بافتی متمرکز شده اند. این ویژگی ها به دلیل تأثیراتی که بر سلامت انسان می گذارند اهمیت بیشتری پیدا می کنند. پروفایل لیپیدی صحیح باید سطح اسیدهای چرب لینولئیک کونژوگه..