کاهش تولید عسل کشور
کاهش رونق صنعت زنبورداری در خوزستان صنعت زنبورعسل
کاهش رونق صنعت زنبورداری در خوزستان

امین کریمی رئیس اتحادیه زنبورداران خوزستان: تابستان امسال از هر کندو بطور میانگین ۲ تا ۳ کیلو عسل برداشت شد که با توجه به تعداد کندو‌ها و اینکه ۳۵۰ هزار کلنی در استان وجود دارد در مجموع ۷۰۰ تن عسل برداشت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی این محصول بودیم.