کاهش جوجه ریزی در صنعت مرغداری
کمبود نهاده طیور و کاهش جوجه ریزی صنعت طیور
کمبود نهاده طیور و کاهش جوجه ریزی

حجم جوجه ریزی در دو ماه اخیر، از ۱۲۵ میلیون قطعه در ماه، به ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش پیدا کرده که کاهش جوجه ریزی به واسطه کمبود نهاده‌های دامی و چالش‌های موجود در راه تامین آن است.